top of page
About me

 

     I'm a mathematical physicist working at the University of Warsaw. My research interest are focused on differential geometry and its applications in mathematics, physics and biology. More specifically, I do research on

 

- Differential equations,

- Geometric Quantum Mechanics,

- Symplectic, Poisson, Dirac,  k-symplectic geometry, Polisymplectic and multsimplectic geometry,

- Lie systems, superposition rules and their generalisations,

- Lie bialgebras and Poisson coalgebras.

- Supergeometry,

- Geometric quantization.

 

          NEWS

 

 - Opublikowane prace licencjackie zrobione pod moją opieką.

 - Nowa Lista zadań z analizy III. Dodałem nowe rozwiązania.

Niektóre rozwiązania są znacznie krótsze od rozwiązań

Chankowskiego z analizy.

 - Wyniki z kolokium z teorii grup są dostępne.

 - Nowy artykuł Quasi-Lie schemes and PDEs na arXiv.

- Wygłosiłem wykład podczas SEMINARIUM WAGARY w IMPANIE pod tytulem "Bundle Lie systems and applications"

 - Dodana lista III z Teorii grup.

 - Dodana lista II z Analizy III. 

 - Dodana lista II z Teorii grup.

 

 - Dodana lista I z Teorii grup.

 

 - Dodana lista I z Analizy III.

 

 

 

 

 

 

 

 

supermanifold

kahler

+ + + + + + + + + 

Symplectic

& Poisson

Lie system

+ Bachel0r+

Prace magisterskie/licencjarskie

Jezeli chcesz napisać pracą licencjarską/magisterską o geometrii różniczkowej i jej zastosowaniach w matematyce i fizyce, to skontaktuj ze mną.

Do you want to find me? 

KMMF ul. Pasteura 5, pokoj 5.46

bottom of page